SZKOLENIA - Moczydłowska Joanna

Idź do spisu treści

Menu główne:

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM I NEGOCJACJE - UWARUNKOWANIA PSYCHOLOGICZNE
Szkolenie dla pracowników pionów sprzedażowych i marketingu

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
 • Pracownicy pionu sprzedaży powinni rozumieć psychologiczny kontekst procesu negocjacji, a zwłaszcza wpływ predyspozycji osobowościowych na indywidualny styl komunikowania się i zachowania w trakcie rozmowy biznesowej.
 • Udział w szkoleniu stwarza szansę wzbogacenia posiadanych kompetencji miękkich, kluczowych w kontekście budowania relacji z klientami.
 • Zajęcia umożliwiają lepsze poznanie siebie: swoich mocnych i słabych stron, które mających istotny wpływ na wyniki pracownika.
 
Bloki tematyczne:
 • Wywieranie wpływu a manipulacja. Jak nie poddać się psychomanipulacji?
 • Osobowość a indywidualny styl komunikowania się i reagowania na sytuacje trudne
 • Jakim jestem mówcą, jakim jestem słuchaczem - autodiagnoza uczestników szkolenia z wykorzystaniem testów psychologicznych
 • Sztuka przekazywania informacji zwrotnych

Forma zajęć – konwersatorium z elementami warsztatów
Czas trwania – 5 godzin dydaktycznych
ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM – KLUCZOWA UMIEJĘTNOŚĆ LIDERA ZESPOŁU
Szkolenie dla kadry kierowniczej 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
 • Profesjonalne zarządzanie wymaga rozumienia, czym jest konflikt i w jakich sytuacjach może być wartościowy dla rozwoju relacji i zespołu
 • Kadra kierownicza powinna rozumieć psychologiczny kontekst konfliktu, a zwłaszcza wpływ predyspozycji osobowościowych na indywidualny styl komunikowania się i zachowania w sytuacji konfliktowej
 • Udział w szkoleniu stwarza szansę poznania i wytrenowania konkretnych narzędzi komunikacyjnych ułatwiających zarządzanie konfliktem
 
Bloki tematyczne:
 • Konflikt a nasze cele i relacje – strategie działania pracowników w sytuacji konfliktu
 • Osobowość a indywidualny styl komunikowania się i reagowania na konflikt
 • Lider zespołu w sytuacji konfliktu  – autodiagnoza słuchaczy z wykorzystaniem testów psychologicznych
 • Narcyzm, szantaż emocjonalny, a może manipulacja - jak rozpoznać źródło wyniszczającego konfliktu?
 • Zarządzanie konfliktem a styl komunikowania się
 
Forma zajęć – konwersatorium z elementami warsztatów
Czas trwania – 5 godzin
ZARZĄDZANIE ZAANGAŻOWANIEM PRACOWNIKÓW
Szkolenie dla kadry kierowniczej 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
 • Zaangażowany zespół oznacza wzrost jakości i efektywności pracy, a tym samym osiąganie wyższych efektów bez dodatkowych nakładów.
 • Kadra kierownicza musi rozumieć swoją rolę w zakresie budowania zaangażowania pracowników.
 • Tylko zaangażowani liderzy są w stanie sprawić, by zaangażowany był cały zespół.
 • Pozytywne zmiany warto rozpocząć od pogłębionej diagnozy poziomu zaangażowania zespołu.
 
Bloki tematyczne:
 • Czy motywacja to za mało? Koncepcja zarządzania przez zaangażowanie
 • Wyuczona bezradność – zmora naszych czasów
 • Osobowościowe uwarunkowania efektywnego motywowania – autodiagnoza psychologiczna uczestników
 • Pomiar zaangażowanie zespołu – metodyka testu G12
 • Motywacja wewnętrzna – autodiagnoza uczestników szkolenia

Czas trwania – 3 godziny

Forma zajęć: konwersatorium z elementami warsztatów

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego