SZKOLENIA - Joanna M. Moczydłowska

prof. zw. dr hab.
Joanna M. Moczydłowska
Przejdź do treści
KOMUNIKACJA Z KLIENTEM I NEGOCJACJE - UWARUNKOWANIA PSYCHOLOGICZNE.Szkolenie dla pracowników pionów sprzedażowych i marketingu.
 • Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
  • Pracownicy pionu sprzedaży powinni rozumieć psychologiczny kontekst procesu negocjacji, a zwłaszcza wpływ predyspozycji osobowościowych na indywidualny styl komunikowania się i zachowania w trakcie rozmowy biznesowej.
  • Udział w szkoleniu stwarza szansę wzbogacenia posiadanych kompetencji miękkich, kluczowych w kontekście budowania relacji z klientami.
  • Zajęcia umożliwiają lepsze poznanie siebie: swoich mocnych i słabych stron, które mających istotny wpływ na wyniki pracownika.
Bloki tematyczne:
  1. Wywieranie wpływu a manipulacja. Jak nie poddać się psychomanipulacji?
  2. Osobowość a indywidualny styl komunikowania się i reagowania na sytuacje trudne
  3. Jakim jestem mówcą, jakim jestem słuchaczem - autodiagnoza uczestników szkolenia z wykorzystaniem testów psychologicznych
  4. Sztuka przekazywania informacji zwrotnych
Forma zajęć – konwersatorium z elementami warsztatów
Czas trwania – 5 godzin dydaktycznych


ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM – KLUCZOWA UMIEJĘTNOŚĆ LIDERA ZESPOŁU. Szkolenie dla kadry kierowniczej
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
 • Profesjonalne zarządzanie wymaga rozumienia, czym jest konflikt i w jakich sytuacjach może być wartościowy dla rozwoju relacji i zespołu
 • Kadra kierownicza powinna rozumieć psychologiczny kontekst konfliktu, a zwłaszcza wpływ predyspozycji osobowościowych na indywidualny styl komunikowania się i zachowania w sytuacji konfliktowej
 • Udział w szkoleniu stwarza szansę poznania i wytrenowania konkretnych narzędzi komunikacyjnych ułatwiających zarządzanie konfliktem

Bloki tematyczne:

 • Konflikt a nasze cele i relacje – strategie działania pracowników w sytuacji konfliktu
 • Osobowość a indywidualny styl komunikowania się i reagowania na konflikt
 • Lider zespołu w sytuacji konfliktu  – autodiagnoza słuchaczy z wykorzystaniem testów psychologicznych
 • Narcyzm, szantaż emocjonalny, a może manipulacja - jak rozpoznać źródło wyniszczającego konfliktu?
 • Zarządzanie konfliktem a styl komunikowania się
Forma zajęć – konwersatorium z elementami warsztatów
Czas trwania – 5 godzin

ZARZĄDZANIE ZAANGAŻOWANIEM PRACOWNIKÓW. Szkolenie dla kadry kierowniczej
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
 • Zaangażowany zespół oznacza wzrost jakości i efektywności pracy, a tym samym osiąganie wyższych efektów bez dodatkowych nakładów.
 • Kadra kierownicza musi rozumieć swoją rolę w zakresie budowania zaangażowania pracowników.
 • Tylko zaangażowani liderzy są w stanie sprawić, by zaangażowany był cały zespół.
 • Pozytywne zmiany warto rozpocząć od pogłębionej diagnozy poziomu zaangażowania zespołu.


Bloki tematyczne:
 • Czy motywacja to za mało? Koncepcja zarządzania przez zaangażowanie
 • Wyuczona bezradność – zmora naszych czasów
 • Osobowościowe uwarunkowania efektywnego motywowania – autodiagnoza psychologiczna uczestników
 • Pomiar zaangażowanie zespołu – metodyka testu G12
 • Motywacja wewnętrzna – autodiagnoza uczestników szkolenia

Czas trwania – 3 godziny
Forma zajęć: konwersatorium z elementami warsztatów

Wróć do spisu treści