DOKTORANCI - Moczydłowska Joanna

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szanowni Państwo Doktoranci,

zachęcam do zapoznania się z pracami pana prof. Bolesława Rafała Kuca na temat metodyki pisania prac doktorskich. Warsztat badawczy doktoranta na pewno mogą wzbogacić informacje zawarte na stronie: http://wydawnictwoptm.pl/content/8-artykuly-naukowe


Szanowni Kandydaci na Doktorantów,
z przyjemnością podejmę się opieki naukowej nad pracami mieszczącymi się w szeroko rozumianej problematyce zarządzania kapitałem ludzkim. Przykładowe tematy, które czekają na Państwa trud naukowy:
• Zarządzanie wiekiem w teorii i praktyce zarządzania ludźmi
• Empowerment w praktyce zarządzania ludźmi
• Kreatywność pracowników jako źródło sukcesu organizacji
• Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi
• Zarządzanie energią organizacyjną w praktyce przedsiębiorstw…
• Zarządzanie karierą zawodową w warunkami zmieniającego się rynku pracy
• Mentoring i coaching w doskonaleniu kapitału ludzkiego organizacji
• Kompetencje społeczne a efektywność pracy menedżera
• I inne…


Osoby zainteresowane pisaniem rozpraw doktorskich pod moim kierunkiem zachęcam do kontaktu joanna@moczydlowska.pl 


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego